Go-around

Go-around, med alt det impliserer, er en av mange satsningsområder for EASA og dets partnere. Dette for å redusere uhell og skader, men aller viktigst: forhindre en ny, alvorlig ulykke med skadde og omkomne passasjerer.

Read the rest of this entry »

Medisinske sertifikat/Legeattest, gebyr og om lokalisasjon av Flymedisinsk seksjon.

Nå kan du få ditt medisinske sertifikat/legeattest når du er hos meg! Luftfartstilsynet har bestemt seg for å delegere myndigheten til å utstede sertifikat til flylegene. Norge er et av de siste landene i Europa som gjør dette og det kommer nå som en nødvendig endring i og med innføring av det nye EU regelverket for FCL. Derfor var ca 50 flyleger samlet til kurs den 25. mai og vi er nå i gang. Utstedelse av sertifikatet er selvfølgelig avhengig av at det ikke gjøres funn eller at det er andre forhold, som gjør at godkjennelse må overlates til Flymedisinsk seksjon i LT. Det er derfor enda en viktig grunn til at dere begynner å bruke 45 dagers regelen som en rutine.

Read the rest of this entry »

Sjekkliste før du går til flylegen

Både til FAA og JAR FCL legesjekken (klasse 1.2 og 3), kabinbesetning og alle andre som trenger legesjekk av flylege, er det viktig å ta med alle relevante papirer. Det skjer i perioden 2010 til 2012 en omlegging av rutinene for JAR utstedelse av sertifikat og med overgang til EASA regulering, og det gjør at det er enda viktigere å huske følgende:

Read the rest of this entry »

Flylegen.no

Skal du ut og reise med fly, vil du finne svar på de aller fleste medisinske spørsmål på dette stedet. Det finnes ingen andre nettsteder i Norge, med så omfattende, systematisert informasjon om medisinske råd til flypassasjerer. Flymedisin er et gammelt fag som til nå har vært ukjent for de fleste. Med de store endringer som skjer i sivil luftfart, vil flymedisin bli et stadig viktigere tema, særlig for deg som passasjer! Spesielt fordi vi nå vet mye mer om hvordan det lave trykket, sammen med de andre forholdene i cabinen, påvirker menneskene ombord.

Er du pilot, finner du mye informasjon og interessante artikler om flymedisinske emner, som kan være aktuelle for deg! Det er også mange, spennene linker videre til flymedisinske informasjonssider og andre steder. I tillegg er det en filbase med flymedisinske artikler som er skrevet for deg som pilot.

Betingelser og ansvar: Det er viktig, for alle besøkende på dette nettstedet, å forstå at dette er medisinsk informasjon, og ikke legetjeneste! Les derfor betingelsene!

                                   Om oss                        Logg inn                        Betingelser

© Flylegen.no