Barn ombord

Å reise med barn er en hyggelig og helt ufarlig opplevelse så lenge barnet er friskt. Nyfødte er heller ikke et problem, men det er vanlig å anbefale vente til barnet er 2 uker gammelt. Mest fordi du bør være sikker på at barnet er friskt før du reiser.

Det er gjort undersøkelser for å prøve å kartlegge hva som er farligst for barn som reiser til utlandet. Resultatet er tankevekkende: Den største helserisiko barnet ditt blir ut satt for i løpet av reisen, er å bli skadet i bil! Pass derfor på å leie, eller ta med, barnesete! Men det er også en del som kan skje ombord og da gjelder det stort sett barn som har en sykdom eller plage, som er kjent før flyreisen starter! Derfor har dere, som foreldre, mulighet til å tenke dere om og eventuelt utsette reisen hvis barnet er for sykt til å fly.

Spedbarn og småbarn får ofte de samme plagene som oss voksne, men de kan ikke fortelle at de er kvalme, har hodepine, er redde, osv. I stedet gråter de, og når barnet ditt gråter er det en grunn! Det vanligste problemer er smerte i ører og bihuler, og hjemreisen kan bli utsatt hvis barnet har diaré!

Barn som ikke bør reise med fly: Generelt gjelder det at ingen syke barn bør taes med ombord i fly! Ring evt. forsikringsselskapet og flyselskapet! Tenk dere om hvis barnet er veldig forkjølet, har bronkitt eller lungebetennelse, forverring av astma, ørebetennelse og bihulebetennelse. Barn som behandles for sykdommer og som ikke lenger har symptomer, eller kan smitte andre - kan som regel reise. Syke barn kan bli nektet å gå ombord, så snakk med flyselskapet på forhånd hvis dere er i tvil!

Barnet i magen

Barnet i magen er godt beskyttet mot alle de forandringene som skjer i kabinen under flyging. Der er gjort en del forskning som bekrefter dette. Blant annet så har ikke barnet luft/gass i bihuler, mellomøre og tarmer. Det har i stedet fostervann over alt. Det eneste stedet det er gass er i blodbanen, men dette er ikke av praktisk betydning.

Fest setebeltet under magen! Det er beskrevet tilfelle der morkaken har løsnet under kraftig turbulens og at en hovedårsak var da at setebeltet var festet rundt magen. Samme rådet gjelder også når du fester sikkerhetsselen i bil!

Ved plutselig trykkfall ombord, får alle en O2-maske å puste i, og det vil gi nok oksygen (O2) til barnet i magen. Hvis flyet plutselig må gå ned, vil det heller ikke påvirke barnet. Andre, alvorlige ulykker vil selvfølgelig kunne skade barnet, men husk da at det er veldig usannsynlig at det skjer. Det er mye tryggere å fly enn f. eks. å kjøre bil!.

Det er liten fare for barnet hvis du skulle føde om bord, så fremt det ikke oppstår uventet komplikasjon eller barnet fødes med misdannelser. Barnet klarer seg veldig godt i miljøet i kabinen og får bl.a. nok oksygen.

Ørene og bihulene

De minste barna har en dårlig funksjon i øretuben som er forbindelsen mellom mellomøret og nesen, mest fordi forholdene er veldig trange og ikke ferdig utviklet. Når småbarn blir forkjølet, vil selv en liten hevelse i slimhinner i nese luftveier, gi store utslag for muligheten til å utligne. Det er trykkendringen i kabinen og småbarnas manglende evne til selv å utligne, som gir problemene under flyging. Derfor er det lurt å forberede reisen litt og ha med nesespray til eventuelt bruk. La de minste barna suge på en smukk eller drikke av bryst eller flaske - under oppstigning og spesielt under nedstigning.

Astma

Det er som regel ingen problemer å fly med barn med astma. Det du må passe på er at barnet ditt har fått riktig behandling og at astmaen er under full kontroll. Har det nettopp vært en forverring eller problemer med behandlingen, må dere snakke med lege før dere reiser!

Vær ekstra obs på alle de små tegnene som kommer før astmaen forverres og det er tegn på at astmaen ikke er under kontroll:

  • du ser at barnet strever med å puste,
  • du hører tydelig piping,
  • å puste ut tar lenger tid enn vanlig,
  • barnet hoster verre enn vanlig
  • barnet blir sur og grinete uten at du er sikker på hvorfor.
  • noen barn blir litt hyperaktive i tidlig fase av en forverring av astmaen.
  • sover mer urolig enn vanlig - sjekk da pustefrekvens og tegn til at barnet strever med pusten

Da må dere IKKE reise før barnet er undersøkt av lege og behandlingen er intensivert!

Pass på å ha med nok medisiner i håndbagasjen og også medisiner i selve bagasjen. Ha med kopi av resepter som viser hvilke medisiner barnet bruker. Disse medisinene er som regel de samme over hele verden, kanskje med noe forskjellig navn.

Andre problemer med barn ombord

Diarésykdommer er ofte et problem, mest på hjemreisen! Undersøkelser viser at spesielt barn under 3 år er utsatt og får alvorligere problemer! Barn er spesielt sårbare for uttørring, samtidig som de minste barna ikke vil drikke når de er kvalme og uvelle. De eldre barna kan man ofte snakke til og overtale til å drikke, selv om de er kvalme. Det er viktig å gi så mye drikke som mulig, og er det slim og/eller blod må barnet til lege så raskt som mulig. Et barn som har ordentlig omgangssyke og/eller kraftig diaré, må ikke reise med fly. Ring flyselskap og forsikringsselskap med en gang!

Urolige barn: Vet du at barnet ditt ikke klarer å slappe av om bord og ikke får sove hvis dere skal reise langt, kan det være fornuftig å gi det noe som gir døsighet. Reisesyketabletter kan være et godt alternativ, det samme er allergitabletter av den eldre typen, fordi barna blir trett av dem. Jeg mener at det ofte er best for barn, foreldre og medpassasjerer, at barnet får hvile.

                                   Om oss                        Logg inn                        Betingelser

© Flylegen.no