Blodpropp

Det er mange faguttrykk som florerer når vi begynner å snakke om blodpropp. Det er dessverre uunngåelig å måtte bruke noen av disse faguttrykkene for å kunne forklare hva som skjer: Dyp venetrombose (DVT), emboli, tromber, osv. DVT i seg selv er ikke farlig, med det er den venøse proppen som kan løsne og føres med blodstrømmen til lungen, som er livsfarlig. Da kaller vi sykdommen venøs trombo-embolisme (VTE).

På fagspråket kaller vi nå denne type blodpropp som oppstår i forbindelse med reise, for "Travellers thrombosis" eller omskrevet til norsk: Den reisende's blodpropp.

DVT er altså betegnelsen på den blodproppen som oppstår i de dype venene i bena, og da nesten alltid i leggene. Årsaken er som regel en kombinasjon av mange faktorer og de viktigste er: nedsatt fart på blodet, blodet blir "tykkere" og skade i veggene i blodårene. Hvis disse faktorene får tid nok til å virke, kan det føre til at veneblodet vil levre seg - det dannes en trombe som sitter faste i veggen i venen. Vanligvis tar dette 3-10 dager, men hvis forholdene er ugunstige nok og faktorene mange nok, kan det skje på timer. Fra denne tromben, kan det løsne en liten bit - en propp - en embolus - som føres med veneblodet via hjertet, til lungene. Det er da situasjonen kan bli dramatisk!

Tegn/symptomer på blodpropp

Det du merker, hvis du har fått en DVT/VTE kan være veldig diffust. Det kan også gå flere dager (inntil 4 døgn) etter hjemkomsten før du merker noe. Derfor er det viktig å være observant og kontakte lege hvis du er i tvil!. Symptomene er vanligvis bare i ene benet, men kan forekomme på begge sider. Plager fra lungene kan forekomme uten nevneverdige plager i bena!

 • Hevelse i leggen (ødem og venestuvning)
 • Smerter i leggen og/eller hele benet.
 • Økt temperatur i huden på leggen.
 • Vondt i hele leggen når man klemmer på den.
 • akutt tungpusten, kortpusten, følelse av å ikke få nok luft (dyspnoe)
 • hoste
 • blodspor i slimet som hostes opp (hemoptyse)
 • smerter midt i brystet, eller mer lokalisert til sidene.
 • rask puls
 • svimmelhet (pga. blodtrykksfall)
 • akutt dårlig allmenntilstand med en eller flere av de nevnte symptomene.

Får du en eller flere av disse plagene under flyging eller i inntil 4 døgn etterpå: KONTAKT CABINPERSONALET, LEGE ELLER SYKEHUS ØYEBLIKKELIG!

Hvorfor får noen blodpropp under flyging?

Tabellen under gjengir de viktigste faktoren kan øke sjansen for å få DVT mens du flyr. Noen av faktorene er omdiskuterte og det er derfor satt i gang store undersøkelser, som kanskje kan gi noen klarere svar. Noen mener at ganske mange får blodpropp ombord, men heldigvis er det få som utvikler propp til lungen (lungeemboli). Man mener at det er til sammen ca. 300 dødsfall i året, på verdensbasis, som skyldes lungeemboli. Det er egentlig veldig få, hvis man tenker på hvor mange mennesker som flyr i løpet av et år. Likevel er det 300 for mange - og mange kunne med letthet vært hindret.

Faktorer som kan medvirke til dannelsen av DVT/VTE:

 1. Tidligere gjennomgått DVT med eller uten propp (emboli) til lunge.
 2. Hvis du har vært gjennom et større, kirurgisk inngrep de siste 10 dagene før du skal reise.
 3. Arvelig disposisjon for DVT.
 4. Graviditet, spesielt etter uke 20.
 5. Overvekt
 6. Dehydrering, dvs. uttørring - drukket for lite vann!
 7. Større åreknuter i bena
 8. Behandling med p-pille eller østrogen
 9. Røyking
 10. Sukkersyke
 11. Sittet lenge stille
 12. for lite oksygen og trykkendring.
 13. forstyrrelser i den biologiske klokken
 14. Andre: stress, blodmangel, kreft, forholdene i kabinen.

Hvordan forebygge når du skal reise med fly?

Det desidert viktigste rådet er å drikke rikelig vann, beveg deg en del rundt i kabinen, unngå kaffe og alkohol, gjør ankelgymnastikk! Det er i tillegg gitt en del råd, og jeg vil oppsummere dem ut fra de generelle anbefalinger som er gitt i mange, internasjonale artikler. De som finner ut at de hører til gruppe B eller C: Kontakt din lege for å få råd og veiledning.

FOREBYGGE DVT/VTE:

Gruppe A, de med lav risiko: Det vil si mennesker over 40 år, overvekt, småkirurgi de siste 3 dager. Disse bør drikke rikelig med vann, bevege seg en del i kabinen, eventuelt bruke kompresjonsstrømper som er spesialdesignet til oppgaven.

Gruppe B, de med middels risiko: Mennesker med åreknuter, hjertesvikt, hjerteinfarkt siste 6 uker, hormonbehandling (inkludert p-pille), høy blodprosent, gravid eller nettopp født, lammelse i bena, skade av bena siste 6 uker. Disse bør snakke med sin lege før de reiser og de bør bruke kompresjonsstrømper som er konstruert for å forebygge reisendes trombose. (Yngre kvinner, som bruker p-piller, vil i Norge ha lite behov for å snakke med lege. Men hvis du vet at du har økt risiko for DVT, bør du kanskje ikke bruke p-pille i det helte tatt?).

Gruppe C: de med høy risiko: Hvis du tidligere har hatt blodpropp (DVT/VTE), hvis du har en kjent sykdom som påvirker blodplatene, gjennomgått alvorlig kirurgisk inngrep siste 6 uker - inkludert hjertekirurgi og kreft. Hvis noen i familien din har hatt blodpropp må du finne ut om det er arvelig eller ikke. Alle i gruppe C bør ikke fly før dere har snakket med lege fordi det vil være aktuelt med injeksjoner av lavmolekylært heparin i relativt høye doser. Det som anbefales er Fragmin (5000 IE i døgnet) eller Klexane (40 mg i døgnet).

                                   Om oss                        Logg inn                        Betingelser

© Flylegen.no