Lars

Go-around

Go-around, med alt det impliserer, er en av mange satsningsområder for EASA og dets partnere. Dette for å redusere uhell og skader, men aller viktigst: forhindre en ny, alvorlig ulykke med skadde og omkomne passasjerer.

Read the rest of this entry »

Medisinske sertifikat/Legeattest, gebyr og om lokalisasjon av Flymedisinsk seksjon.

Nå kan du få ditt medisinske sertifikat/legeattest når du er hos meg! Luftfartstilsynet har bestemt seg for å delegere myndigheten til å utstede sertifikat til flylegene. Norge er et av de siste landene i Europa som gjør dette og det kommer nå som en nødvendig endring i og med innføring av det nye EU regelverket for FCL. Derfor var ca 50 flyleger samlet til kurs den 25. mai og vi er nå i gang. Utstedelse av sertifikatet er selvfølgelig avhengig av at det ikke gjøres funn eller at det er andre forhold, som gjør at godkjennelse må overlates til Flymedisinsk seksjon i LT. Det er derfor enda en viktig grunn til at dere begynner å bruke 45 dagers regelen som en rutine.

Read the rest of this entry »

2012 blir et år med store og små forandringer – det blir veldig travelt!

1. Sjeflegen slutter 15. mars og det er ikke ansatt noen ny! Det betyr at Luftfartstilsynet, fra den datoen, ikke har en lege som kan ta beslutninger i saker som krever kjennelser, tilbakekallelser og gjenutstedelser! Den nåværende sjeflegen har sagt at han antagelig kan ta seg av noe saksbehandling på timebasis. Det finnes også noen konsulenter som kan ta seg av de enkle kjennelsene. Men ingen ting av dette kan erstatte en fulltids sjeflege! Dette er vel den saken som kan få størst betydning for noen av dere ut over våren!

Read the rest of this entry »

Skal vi danne en folkebevegelse for sikker behandling i helsevesenet?

For oss som kjenner til sikkerhetskulturen i Luftfarten, er helsevesenets innstilling til sikkerhet helt uforståelig. Det er nesten vanskelig å ikke bli emosjonelt opprørt av problemstillingen.
Etter å ha forsøkt å finne ut detaljer om hvordan sikkerheten i helsevesenet er organisert i Norge, har jeg nesten gitt opp. Sikkerheten og kontrollen med det som skjer, bl.a. på sykehus, er ikke organisert – den er helt fragmentert og overlatt til tilfeldighetene. Jeg skal komme med noen eksempler, men Brennpunkt fra mai i år avdekker svikten svært tydelig. Programmet heter: Døden på sykehus. Denne sier nesten alt som trengs om hvor galt dette gjøres i dag: http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/736228/
Her blir det avslørt så mange feil og mangler i hele systemet at det bør være en opplagt konklusjon at det er systemet som har sviket, og at det må forandres fra grunnen. En Havarikommisjon er en veldig god ide, men bare hvis den blir uavhengig og rapporteringen går til et organ med makt til å kreve endring på alle sykehus.

Read the rest of this entry »

Sikkerheten i luften bedre enn noen gang.

Det er naturlig å starte med det vi alle er mest opptatt av, sikkerheten i luften – resultatet av den jobben vi er en del av. Sikkerhetskulturen i sivil luftfart blir bare bedre og bedre og resultatet lar seg lett måle i ulykkes statistikk. Jeg har nettopp vært med på en presentasjon “Preview of the EASA Annual Safety Review 2010” som omhandler sikkerheten i EASA tilknyttede land. Tallene gjelder kommersiell luftfart (rutefly, charter, cargo og post) og i 2010 var det ingen dødsfall! Det var en noen uhell og det skal jeg komme tilbake til når rapporten er ferdig. Dette er fantastiske tall som skyldes et tålmodig og kontinuerlig arbeide i alle ledd innenfor luftfarten.
Hendelser på rullebanen kommer til å stå sentralt i arbeidet for øket sikkerhet de nærmeste årene. En viktig grunn til det er at det skjer mange ulykker ved start og landing og det koster veldig mye penger. Det er derfor utviklet et nytt system (instrument) som kalles “Runway Overrun Prevention System (ROPS)” som skal være med på å forhindre at fly lender for langt inne på rullebanen, noe som igjen fører til at de ikke klarer å stoppe i tide. Dette systemet er nå tilgjengelig på nye Airbus maskiner og vil etter hvert kunne installeres på andre flytyper.

Formidling av tanker og informasjon.

Jeg skjønner at jeg begynner å bli eldre, fordi jeg har gruet meg litt til å sette i gang med bloggingen. For hva vil jeg med den? Svaret er mange: det kan bli litt moro, det er nåtidens form for formidling av tanker og informasjon og sist, men ikke minst: dette er en del av virkeligheten som vi er opptatt av og som de fleste andre ikke kjenner så mye til.
Jeg kommer til å konsentrere meg om det følgende: flymedisin, flight crew licensing, flysikkerhet, medisinske problemer av ulike slag, sikkerhet i helsevesenet. Det siste er jeg blitt litt opptatt av fordi det er en veldig dårlig sikkerhetskultur i helsevesenet og det er mye som kan læres fra luftfarten.
Første innlegget kommer i morgen. Du kan sende det videre til venner og kjente som så kan registrere seg til å få melding om blogginnlegg på e-post.
Hvis du ikke vil motta informasjon om blogginnlegg og andre ting fra flylegen, er det bare å sende en e-post til blogg@flylegen.no

Relansering av flylegen.no og oppdatering av gamle artikler.

Flylegen.no er modernisert og innholdet skal fornyes etterhvert. Det er også meningen å blogge om hendelser som skjer i Luftfarten, om flysikkerhet og om andre ting som gjelder helse. Det skjer endringer i medisinske krav med jevne mellomrom og det vil du få opplysninger om i god tid hvis du følger med her. Du kan registere deg som bruker å få automatisk varsel om nye innlegg.

                                   Om oss                        Logg inn                        Betingelser

© Flylegen.no