Er det farlig å fly med en pilot på medisinsk dispensasjon?


Flylegens spalte.

Lars Tjensvoll, Fornebuveien 39, 1366 Lysaker. lars@flylegen.no

 

Er det økt risiko å fly med en yrkespilot som jobber på medisinsk dispensasjon?

 

For luftfartsmyndighetene har innholdet i hva en medisinsk dispensasjon (unntatt alder) skal innebære, vært årsak til menge problemer og konflikter med piloter. Tidligere holdninger har vært å erklære det meste som diskvalifiserende. Dette har gradvis endret seg av flere grunner: 1) Bedre medisinsk kunnskap. 2) Sertifiserende myndigheters erkjennelse av at medisinsk risikovurdering må begrunnes. 3) Rettssaker der piloter har vunnet frem med krav om å få beholde lisens. – på medisinsk grunnlag. 4) Økende kunnskap om hvilken risiko piloter som flyr på dispensasjon innebærer.

Det er også en fundamental endring under utvikling internasjonalt når det gjelder innstilling til det arbeidet flylegen skal gjøre. Det innebærer mindre fokus på kontroll og økende fokus på forebyggelse. Her har norske luftfartsmyndigheter vært et godt eksempel og, etter min mening, et foregangsland. Sjefslege Per Årva har i mange år fokusert på at flylegens oppgave å forebygge og hjelpe piloten så langt det lar seg gjøre.

 

Hva vet vi om klasse 1 piloter som flyr på medisinsk dispensasjon? (Reglene som gjelder i JAR–FCL står i kapitel 3.125 Dispensasjoner og klageadgang). Er piloter som flyr på dispensasjon, hyppigere innblandet i alvorlige ulykker (mishaps) enn de pilotene som ikke har dispensasjon? Det som er av litteratur om dette, er gjort på militære piloter i USA. Det betyr at kravene til å få medical er vanskeligere og operasjonene/flygningene er mer kompliserte enn i sivil luftfart. Inntil det foreligger lignende studier fra sivil luftfart, regner mange med at resultatene fra forskningen som er gjort, også er gyldig for sivile yrkesflygere. Jeg kommer bare til å referere til den siste artikkelen jeg kjenner til om emnet og det er fra Aviation, Space and Environmental Medicine, Vol. 72, No 8, August 2002, s. 791-797: Weber DK: Aeromedical Waiver Status in U.S. Naval Aviators Involved in Class A Mishaps. Forfatteren skriver bl.a.: ”No class A mishap [defined as greater than $1 million damage, loss of aircraft or life] to date has been directly attributed to an aviator’s waivered condition. However, to date no study has been conducted to review the overall mishap rate among aviators who are flying with a waiver.” Det viste seg at hele 28% av marine-pilotene i perioden 1992-1999, fløy på dispensasjon. En av grunnene til det, var at behandlingstrengende sesongallergi krevde dispensasjon (noe som ikke gjelder lenger). I samme perioden var det 291 Class A mishaps. I studien inngikk 234 av disse ulykkene. 48 av disse pilotene fløy med medisinsk dispensasjon:

 

 

Medical Department

Number of Waivers in Class

(total = 82)

Percent of Total Waivers in Mishap Group

Orthopedics

24

29,2%

Ophthalmology

18

22,0%

E.N.T [øre-nese-hals)

18

22,0%

Internal Medicine

15

18,3%

Physical Standards

5

6,1%

Psychiatry

2

2,4%

 

Hele 31 av de 48 fløy taktiske fly (TACAIR) og 12 fløy helikopter. Gruppen som fløy på dispensasjon var i gjennomsnitt eldre enn de resterende pilotene. Det betød at de var mer erfarne og at de fløy mindre. Undersøkelsen har korrigert for dette.

 

Hva ble resultatet? ”This study found that there was no statistical difference in the waiver rate Class A mishap aviators compared with the general naval aviator population. The

 

Odds Ratio of 0,87 indicated that if a mishap occurred, there is a 0,87 chance that the aviator had a waiver compared with the controls. In other words, waivered aviators were less likely to experience a mishap compared with their non-waivered peers. Although not statistically significant, the trend appears that waivered aviators are not at an increased risk of experiencing a mishap. The finding that aeromedically waivered aviators were less likely to be involved in mishaps, is congruent with the findings of McKenas et al.” (I 1987)

 

Studien viser altså at det kan være tryggere å fly med en pilot på dispensasjon enn med en som ikke har det! Dette er en tankevekker og et eksempel på at medisinsk kunnskap og forskning kan vise hvor feil man kan ta hvis man bare skal følge antagelser. Det viser også at de regler for dispensasjon og dyktighetskrav som gjelder i den amerikanske marinen, er gode nok og kanskje for strenge – etter min mening. Spørsmålet blir: Hvorfor har disse pilotene så få ulykker? Det er det foreløpig vanskelig å svare på, men en faktor kan være at de blir fulgt opp veldig tett og tatt veldig godt vare på. Det som er viktig i tiden fremover, er å få gjort lignende studier i sivil luftfart fordi her er også kravene strenge, ulykkene få og de fleste pilotene flyr multi-pilot.

                                   Om oss                        Logg inn                        Betingelser

© Flylegen.no