2012 blir et år med store og små forandringer – det blir veldig travelt!

1. Sjeflegen slutter 15. mars og det er ikke ansatt noen ny! Det betyr at Luftfartstilsynet, fra den datoen, ikke har en lege som kan ta beslutninger i saker som krever kjennelser, tilbakekallelser og gjenutstedelser! Den nåværende sjeflegen har sagt at han antagelig kan ta seg av noe saksbehandling på timebasis. Det finnes også noen konsulenter som kan ta seg av de enkle kjennelsene. Men ingen ting av dette kan erstatte en fulltids sjeflege! Dette er vel den saken som kan få størst betydning for noen av dere ut over våren!

Etter 15. mars kan det bli store og små forsinkelser i utstedelsen av alle legeattester! Sjekk derfor din Medical nå og husk 45 dagers regelen: Du kan la deg undersøke inntil 45 dager før utløp av attesten. Jeg oppfordrer også alle som egentlig skal fornye i mars å fornye i februar, slik at de som skal fornye etter 15. mars også får slippe til uten at det blir kaos.

2. Det har vært mye snakk om endringer i regelverket for Flight Crew Licencing (FCL) fra april i år, men dette blir utsatt! Foreløpig ikke helt avklart hvor lenge og hva som utsettes. EASA var veldig forsinket med publiseringen av detaljene i regelverket. For de som er interessert kan dere lese regelverket her: http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2011:311:SOM:EN:HTML Det medisinske finner under PART-MEDICAL fra side 176.
Regelverket skulle altså vært innført fra 8. april 2012. Det er nok noen medlemsland som får til dette. De landene som ikke gjør det, er innrømmes en "transition period» i henhold til Artikkel 12 i regelverket. Så vidt jeg vet, vil Norge utsette innføringen av den medisinske delen, men Luftfartstilsynet vil ikke gjøre noe vedtak før i februar! La oss inderlig håpe, i den nåværende situasjonen, at de venter til april 2013!
Defor: det er det gamle regelverket med de nåværende regler for fornyelse, som gjelder inntil videre!

3. Flymedisinsk seksjon flytter bort fra Blindern og lokalene er sagt opp fra april. Det er fortsatt ikke bestemt hvor seksjonen skal flytte til enda det er kort tid igjen. Det skal visst være i orden å utsette flyttingen noen måneder fra utleiers side, men vi vet uansett lite. Dette kan også medvirke til at situasjonen blir enda mer uoversiktlig.

4. Ny sjeflege blir antagelig lokalisert til Bodø! Så vidt jeg vet, kommer utlysningsteksten til den nye stillingen snart og da vil det antagelig bli endelig bekreftet. Dette kan få stor betydning for smidigheten i saksgangen for de medisinske kjennelsene. Skal pilotene møte sjeflegen personlig, må de antagelig til Bodø. Det flymedisinske miljøet blir sterkt skadelidende. Sjeflegene får også en stor avstand til det flymedisinske miljøet på Blindern. Hvordan lokalisering av sjeflege i Bodø og seksjonens kontoransatte i Oslo skal organiseres, kan også bli spennende.

Det skal også innføres et nytt, elektronisk sertifiserings og registrerings system (EMPIC) i forbindelse med innføring av nytt regelverk. Dette er også sterkt forsinket og det kan føre til vanskeligheter, bl.a. for flylegene som skal bruke systemet for å utstede de medisinske sertifikatene etter det nye regelverket.

VedleggStørrelse
Godt nytt år 2012.pdf99.66 KB

                                   Om oss                        Logg inn                        Betingelser

© Flylegen.no