Flylegen.no

Skal du ut og reise med fly, vil du finne svar på de aller fleste medisinske spørsmål på dette stedet. Det finnes ingen andre nettsteder i Norge, med så omfattende, systematisert informasjon om medisinske råd til flypassasjerer. Flymedisin er et gammelt fag som til nå har vært ukjent for de fleste. Med de store endringer som skjer i sivil luftfart, vil flymedisin bli et stadig viktigere tema, særlig for deg som passasjer! Spesielt fordi vi nå vet mye mer om hvordan det lave trykket, sammen med de andre forholdene i cabinen, påvirker menneskene ombord.

Er du pilot, finner du mye informasjon og interessante artikler om flymedisinske emner, som kan være aktuelle for deg! Det er også mange, spennene linker videre til flymedisinske informasjonssider og andre steder. I tillegg er det en filbase med flymedisinske artikler som er skrevet for deg som pilot.

Betingelser og ansvar: Det er viktig, for alle besøkende på dette nettstedet, å forstå at dette er medisinsk informasjon, og ikke legetjeneste! Les derfor betingelsene!

                                   Om oss                        Logg inn                        Betingelser

© Flylegen.no