Sikkerheten i luften bedre enn noen gang.

Det er naturlig å starte med det vi alle er mest opptatt av, sikkerheten i luften – resultatet av den jobben vi er en del av. Sikkerhetskulturen i sivil luftfart blir bare bedre og bedre og resultatet lar seg lett måle i ulykkes statistikk. Jeg har nettopp vært med på en presentasjon “Preview of the EASA Annual Safety Review 2010” som omhandler sikkerheten i EASA tilknyttede land. Tallene gjelder kommersiell luftfart (rutefly, charter, cargo og post) og i 2010 var det ingen dødsfall! Det var en noen uhell og det skal jeg komme tilbake til når rapporten er ferdig. Dette er fantastiske tall som skyldes et tålmodig og kontinuerlig arbeide i alle ledd innenfor luftfarten.
Hendelser på rullebanen kommer til å stå sentralt i arbeidet for øket sikkerhet de nærmeste årene. En viktig grunn til det er at det skjer mange ulykker ved start og landing og det koster veldig mye penger. Det er derfor utviklet et nytt system (instrument) som kalles “Runway Overrun Prevention System (ROPS)” som skal være med på å forhindre at fly lender for langt inne på rullebanen, noe som igjen fører til at de ikke klarer å stoppe i tide. Dette systemet er nå tilgjengelig på nye Airbus maskiner og vil etter hvert kunne installeres på andre flytyper.

                                   Om oss                        Logg inn                        Betingelser

© Flylegen.no