Sjekkliste før du går til flylegen

Både til FAA og JAR FCL legesjekken (klasse 1.2 og 3), kabinbesetning og alle andre som trenger legesjekk av flylege, er det viktig å ta med alle relevante papirer. Det skjer i perioden 2010 til 2012 en omlegging av rutinene for JAR utstedelse av sertifikat og med overgang til EASA regulering, og det gjør at det er enda viktigere å huske følgende:

1. Ta alltid med ditt medisinske sertifikat / Medical License
2. Ta alltid med ID
3. Ta med briller hvis du bruker det, selv om det bare er lesebriller
4. Hvis du har briller som er laget hos optiker, MÅ du ta med optikerattesten for den brillen du bruker. Har du billigbriller er det ikke nødvendig. Med billigbriller menes briller som bare har korreksjon for nærsyn eller langsyn. Du må likevel passe på at du har med dokumentasjon for korreksjonen i den brillen du bruker. Se på innsiden av brillen, det står ofte der.
Har du linser må du ta med attesten fra den optikeren som har solgt deg linsens. Husk at linser med farge eller linser som er multifokale, er ikke godkjent.
Det er heller ikke godkjent å ha linser der den ene siden gir deg lesesyn og den andre gir deg avstands syn. Det gjør at du mister dybdesynet og det er ikke tillatt i følge regelverket.
5. Hvis du har vært syk siden sist, bør du først lese siden om sykdom først! Du bør også passe på å ta med alle, relevante, medisinske opplysninger og epikriser for å dokumentere hva som har skjedd. Dette gjelder ikke kortvarige sykdommer som forkjølelse, omgangssyke, forstuinger, osv. Er du i tvil, ring flylegen i god tid og spør om hva du skal ta med.

Skriv gjerne ut sjekklisten så du ikke glemmer noe.

If you need a FAA or Canadian Medical Certificate: Remember to bring all necessary documents, medical statements, results of medical treatment and examinations in English and signed by the physician! If not, the time needed to be able to issue you a certificate could be weeks or more!

VedleggStørrelse
Sjekkliste før du går til flylegen.pdf100.31 KB

                                   Om oss                        Logg inn                        Betingelser

© Flylegen.no