Artikler og informasjon

Lover og regler

Bestemmelser for helse, Luftfartstilsynet, velg Flymedisin og deretter Regelverk.

Skal du til USA og vil vite mer om de medisinske kravene, kan du lese om disse i en god oppsummering under avsnittet "For studenter" i hovedmenyen.Artikler som har stått i Cockpit Forum


Passengers Health Issue

De som er spesielt interessert, kan hente mye mer detaljert informasjon i følgende dokumenter (eller via linker - se eget sted for linker):

                                   Om oss                        Logg inn                        Betingelser

© Flylegen.no