Hjertesykdom og flyreise

Har du en hjertesykdom, bør du alltid tenke deg om før du skal ut og fly. Sannsynligheten for at du vil oppleve problemer ombord, er veldig liten, men det er en del unntak. Husk at på lange flyreiser kan trykket i cabinen endre seg tilsvarende 8000 fots høyde!

Først, bør du teste deg: 50 meters testen:

Dersom du ikke kan gå 50 meter rolig gange på flat mark, uten å få brystsmerter eller pusteproblemer, bør du ikke fly!! Men testen er veldig generell og gjelder bare hvis du har en stabil hjertesykdom! Har du vært frisk, og over kort tid blitt kortere i pusten, må du kontakte lege før du reiser med fly - eller reiser noe sted i det hele tatt!

Har du pacemaker eller implantert en defibrillator, er det ikke farlig å fly - så fremt du ikke er nyoperert! Det er ikke kjent at du vil få problemer når du går gjennom flyplassenes metalldetektorer og andre, elektroniske hjerteovervåkningssystemer.

Indikasjoner på at du ikke bør fly

Nedenfor er det en oversikt over hvilke hjertesykdommer/problemer som gjør at du frarådes fra å reise med fly. Det er ikke helt enighet om tidsgrenser blant ekspertene og derfor holder jeg meg til de marginer som er i din favør - helsemessig:

 • Hvis du har hatt et ukomplisert hjerteinfarkt siste 2-3 uker!(noen mener 6 uker)
 • Hvis du har hatt et komplisert hjerteinfarkt: vent 6 uker!, snakk eventuelt med din behandlende     lege.
 • Hvis du er operert med coronar bypass inntil 2 uker før reise
 • hvis du har gjort annen hjertekirurgi bør du også vente minst 2 uker
 • Hvis du nettopp har fått angina pectoris (hjertekrampe).
 • Hvis du har en ustabil angina pectoris.
 • Hvis du har en alvorlig, eller ustabil, hjertesvikt!
 • Hvis du har uregelmessige hjerterytmer som ikke er under behandling, eller ikke er godt nok     kontrollert.
 • Hvis du har gjennomgått utblokking av blodårer i hjertet, bør du vente 1-2 uker.
 • Hvis du har et høyt blodtrykk som ikke er under kontroll.
 • Alvorlig svikt i hjerteklaffene.
 • andre hjertesykdommer som gjør at du har alvorlige problemer med å fungere i det daglige.

Det er mange grunner til at du ikke bør/må fly med de ovennevnte tilstandene. F. eks. etter kirurgi i brysthulen, kan det være luft som ennå ikke er absorbert. Denne luften vil utvide seg når trykket synker og kunne skape farlige komplikasjoner. En ustabil angina, kan plutselig føre til et hjerteinfarkt og andre, kritiske tilstander. Et ukontrollert blodtrykk kan plutselig gi et hjerneslag. Har du en alvorlig hjertesvikt, kan det lave O2-trykket i kabinen gi høyere puls og øket svikt, noe som kan være fatalt!

Råd til deg som har en hjertesykdom og skal reise med fly

Det viktigste rådet, er at du tar nok medisiner med deg i håndbagasjen, i tillegg til medisiner i den vanlige bagasjen. Flyet kan bli forsinket og bagasjen kan bli borte, forsinket eller stjålet!

Ha med deg medisinske opplysninger om din sykdom: diagnose, resepter på alle medisinene du tar, informasjon om pacemaker, det siste EKG som er tatt (hvis du har det), etc. Ta godt vare på disse informasjonene, f. eks. i innerlomme, hotell safe, osv.

Ha med tilstrekkelig medisiner og oppbevar disse atskilt fra resepter, slik at du har et backup system dersom medisinene blir stjålet. Det beste er å ha medikamentene i dosett. Når du skal passere mange tidssoner, må du tenke gjennom hvordan du vil forskyve medisineringen i forhold til tidssonen du skal til.

Kontakt flyselskapet i god tid dersom du trenger oksygen, spesiell kost, hjelp til å komme ombord, ønske om plassering om bord.

Sjekk forsikringen! Har du nettopp vært gjennom forandringer i sykdommen din, er det store muligheter for at forsikringen din ikke gjelder hvis du blir verre av samme sykdom!

                                   Om oss                        Logg inn                        Betingelser

© Flylegen.no