Hva du bør vite hvis du skal reise med fly og en lungesykdom

Har du en lungesykdom, tilhører du gruppen av de mest utsatte passasjerer som reiser med fly! Samtidig er det viktig å si at du vanligvis kan reise trygt, men vær obs og spør din lege. Endringene i kabinen, kan være spesielt risikofylt for deg. Dersom du er i faresonen, er det oksygen som ofte kan hjelpe, men da må du bestille i veldig god tid på forhånd!! Ring flyselskapet!

Du må også være klar over at du kan få store problemer med reiseforsikringen fordi de ofte ikke gjelder deg, hvis du har en alvorlig og invalidiserende lungesykdom. Les mer om det her og kontakt ditt forsikringsselskap!

Du må ikke fly i passasjerfly

 • Hvis du har en ubehandlet lungebetennelse, influensa eller andre lungeinfeksjoner du er syk av den dagen du reiser.
 • Du må aldri fly med aktiv lungetuberkulose eller hvis du mistenker at du har fått SARS
 • Hvis du er i Vietnam, Thailand eller andre, asiatiske land og får influensalignende symptomer fordi det kan være SARS eller fugleinfluensa.
 • luft i lungesekken/pneumothorax siste 6 uker!
 • lungeoperert siste 6 uker!
 • ligget på sykehus for din lungesykdom siste 6 uker!
 • Nettopp hatt en blodpropp til lungene.
 • du passerer ikke 50 meters testen!
 • hvis du har en lungesykdom som trenger kontinuerlig oksygen til vanlig. Du kan da få store problemer underveis, eller bli så dårlig i utlandet at det kan ta veldig lang tid før du kan reise med fly hjem igjen.


50-meters testen

Hvis du kan gå 50 meter rolig gange på flat mark, eller gå opp trappene en etasje, uten å bli tungpusten, kan du antagelig fly uten for stor risiko. Men testen er veldig generell og gjelder bare hvis du har en stabil lungesykdom! Har du vært frisk, og over kort tid blitt kortere i pusten, må du kontakte lege før du reiser med fly, eller reiser noe sted i det hele tatt!

Graden av tungpustenhet er det vanskelig å si noe om, fordi det er subjektivt! Er du ikke sikker, snakk med din lege! Dersom det er tvil, har mange lungeleger spesielle tester de kan bruke for å beregne din lungekapasitet og hvordan den vil forandre seg ombord i et fly. Glitreklinikken ved yOslo har spesielt god kompetanse. Dersom det fortsatt er tvil, kan lungelegen ordne det slik at du kan testes i et lavtrykkskammer, som finnes i Oslo.

Problemer lungesykdommer som kan gi ombord i et fly

 • Astma
 • KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom)
 • Lungeemfysem
 • Lungefibrose
 • Sykdommer i lungehinnen (pleura)
 • Lungekreft
 • Tidligere blodpropp i lungen (lunge emboli)
 • Andre, sjeldne lungesykdommer - kontakt lungelege!


Litt mer om de enkelte lungesykdommene

Astma: Stort sett oppstår det ikke problemer for deg ombord i et fly, så fremt du har forberedt deg godt og tatt dine medisiner så du er optimalt behandlet! Pass på å ha med ekstra medisiner. Hvis du skal reise langt og i ulendte områder, bør du ta med deg prednisolon tbl. eller andre kortison tbl. som du kan bruke i nødsfall. Har du nettopp vært innlagt på sykehus, bør du også tenke deg om.

KOLS (Kronisk bronkitt/røyk hoste) og emfysem: Har du KOLS har du også emfysem. (Emfysem er hull i lungene, som man får hull i en dårlig svamp. Når du bruker svampen, vil den suge opp mye mindre vann, og det samme gjelder lungene i forhold til luft. Dermed vil lungene få tilgang til mye mindre oksygen). Du vil ha begrenset nytte av dine medisiner for å kompensere for forandringer nå trykket i kabinen synker. Er du dårlig i puste og har daglige problemer, og du ikke klarer 50 m. testen, må du kontakte din lege før du flyr. Din lungelege eller på lungeavdelingen, kan du utføre forskjellige tester som kan hjelpe deg i å finne ut om du trenger oksygen, eller ikke. Er du i tvil, bestill oksygen fra flyselskapet i god tid!

Lungefibrose: Dette er en sykdom som absolutt kan gi problemer om bord, men bl.a. mangel på oksygen. Det er en spesialistoppgave å gi råd om hvordan mennesker med denne sykdommen skal forholde seg ombord. Kontakt derfor lungeavdelingen! Det er viktig å ha oksygen tilgjengelig, passe på at du ikke har en infeksjon gående, sørge for at slim er løst og lett å få opp, osv. Du må drikke rikelig med vann.

Lungeinfeksjoner: Hvis du har influensa eller en annen, viruslungebetennelse, vil du kunne smitte andre ombord. For din egen helses skyld, og andres, bør du ikke fly før du er feberfri og blitt frisk. Det samme gjelder også hvis du mistenker at du har tuberkulose! Har du bakterielle lungeinfeksjoner, er du som regel så syk, at det ikke er fornuftig å fly som passasjer. I disse Fugleinfluensa og SARS-tider er også flyselskapene ekstra årvåkne overfor passasjerer som hoster, og du kan risikere å bli avvist ved flydøren!

Pneumothorax/luft i lungesekken: Har du denne tilstanden, eller har nettopp blitt frisk av den, bør du ikke bevege deg opp i et fly før etter 2, helst 3 uker. Du kan fortsatt ha litt luft liggende mellom lungen og lungeveggen. Når flyet stiger, vil denne luften utvide seg og du risikerer å utvikle en ny, akutt pneumothorax. Da vil lungen klappe sammen igjen og du vil få store pusteproblemer. Det er ikke verdt å ta sjanser, vent derfor heller noen dager ekstra!

Sykdommer i lungehinnen/pleura, lungekreft, lungeemboli, sarkoidose, lungekirurgi: Du bør alltid spørre lungelegen din. Om du kan reise med fly, avhenger av hvor alvorlig sykdommen er, osv. Etter lungekirurgi bør det gå 4-6 uker! Har du hatt lungeemboli, kan du lese mer om det her.

                                   Om oss                        Logg inn                        Betingelser

© Flylegen.no