Medikamenter og flyging, hva er akseptabelt for en pilot?


Hvis du føler deg så syk at du mener du trenger et middel for å fungere, er du heller ikke i stand til å sitte bak spaken.

Du vet, men ikke alle leger vet, at det stilles spesielle krav til din arbeidsdyktighet, som er langt strengere enn for de fleste andre yrkesgrupper i Norge.

Dette er hovedregelen og det viktigste rådet jeg kan gi deg om denne saken!

Betrakt alle midler du ønsker å ta mot en plage (hodepine, mageplager, overvekt, røykeavvenning, osv) som et medikament!

Når jeg ikke alltid skiller mellom medikament, reseptfrie legemidler, naturpreparater og midler kjøpt i dagligvarebutikker i utlandet, er det fordi de samme holdninger må gjelde for alle slags preparater. Alt som har en virkning, kan ha en bivirkning!

Hva kan du da gjøre som pilot, hvis du føler du har bruk for et middel mot en plage?

Det første er å tenke etter om du egentlig bør gå til lege! Er du deprimert og har søvnvansker, kan du være farlig i luftfarten dersom du bruker sovemedisiner du har kjøpt OTC (Over The Counter) i utlandet, dersom du tar Johannesurt, Valerina Natt, osv. Er du forkjølet eller har allergi, kan mange av de medisinene du kan kjøpe uten resept, gi nedsatt reaksjonsevne, svimmelhet.

Til slutt: det er for tiden en holdning i samfunnet om at man alltid skal føle seg frisk og være uten
plager. Dette er helt naturstridig! Det er naturlig, i perioder, å ha plager som kan virke irriterende. Se på disse som naturlige og ikke ta noe for dem!

Hvis plagen er så uttalt at den gjør deg uskikket i henhold til bestemmelser og/eller din egen fornuft, er det bedre at du ikke flyr.

Medikamenter i håndkjøp (OTC)

Medikamenter i håndkjøp er reseptfrie medikamenter du kan kjøpe på apotek og i butikken.

Det er veldig mange av dere som flere ganger i året tar reseptfrie medikamenter. Disse midlene kalles også OTC (Over the counter). Det er mange, alvorlige problemer med slike medisiner. De kan gi allergi, magesår, svimmelhet, nedsette konsentrasjon, gi forvirring, etc. De kan også endre på effekten av medisiner du allerede tar og på den måten gi uventede bivirkninger. Noen eksempler:

 • Du bruker Albyl-E fordi du har høyt blodtrykk og vil forebygge blodpropp. Dette medikamentet har du fått på resept og bruker det med tillatelse fra Luftfartstilsynet. Du får hodepine og kjøper reseptfrie Ibux. Disse medikamentene sammen kan gi deg et akutt magesår!

 • Du føler du har en lett allergi. Du har kjøpt allergimedisin OTC i utlandet og vet ikke at disse kan gjøre deg trett, svimmel, gi synsforstyrrelser, osv. Du kan også ha kjøpt reseptfritt antihistamin i Norge, f. eks. Zyrtec, som kan gi tretthet.

 • Du har fått en lett diare, føler deg ikke syk, og kjøper Imodium som er stoppende uten å vite at det kan gjøre deg uopplagt og i verste fall gi deg en depressiv reaksjon!

 • Du vil slutte og røyke og går i butikken og kjøper Nicotinell uten å vite at de kan gi søvnforstyrrelser, konsentrasjonsvansker, svimmelhet, hjertebank, problem med muskelfunksjon.

 • Du vil gå ned i vekt og går til legen. Du blir anbefalt et nytt medikament som kalles Reduktil. Det legen glemmer er at dette er et medikament som virker på sentralnervesystemet og egentlig er et SNRI – dvs. et medikament som brukes mot depresjon! Det kan gi bivirkninger som svette, angst, hjertebank, osv.

 • Du er trett, unger skriker, lange netter, osv. Du drikker ekstra mye kaffe for å våkne og utnytter dermed kaffens stimulerende effekt. Det kan samtidig medføre skjelvinger, hjertebank, hodepine, høyt blodtrykk. (koffein stod faktisk på dopinglisten!).

  Betrakt derfor alle medisiner som potensielt farlige for din funksjon i cockpit!

  Medikamenter foreskrevet av lege

  Når du går til lege, må alltid si i fra at du er pilot. Er du på legevakt og får penicillin for en halsbetennelse, er det ikke forenlig med å være i jobb! Du er syk og i tillegg kan du bli plaget av bivirkninger som diare, kvalme, etc. Da er du ikke "fit for flight."

  Skal du starte med medikamenter mot høyt blodtrykk, magesår, fotsopp, osv, skal du alltid gjøre legen oppmerksom på de strenge reglene som gjelder for piloter i forhold til flydyktighet og bivirkninger.

  AR–FCL 3.040 - Nedsatt helsemessig skikkethet:


  ” [(a) Innehavere av legeattester]skal ikke utøve rettighetene til sine sertifikat,] tilknyttede rettigheter eller autorisasjoner på noe tidspunkt når de vet om en reduksjon i sin medisinske skikkethet som kan gjøre dem ute av stand til å utøve disse rettighetene på en sikker måte.


  [(b) Innehavere av legeattester skal ikke ta noen form for medikamenter, verken på resept eller i håndkjøp, eller være under noen slags behandling, med mindre de er helt sikre på at medisineringen eller behandlingen ikke vil ha noen ugunstig virkning på deres evne til å utføre pliktene på en sikker måte. Er det noen som helst tvil, må det søkes råd fra flymedisinsk seksjon, et flymedisinsk senter eller en flylege. Videre opplysninger er gitt i JAR – FCL 3 (se IEM FCL 1.040).]”


  De siste årene er det kommet en del gode medikamenter mot depresjon. Det er ikke forenlige med kravene i JAR-FCL at du bruker disse, samtidig som du er i jobb. Her gjelder også regelen om at dersom du er så deprimert at du trenger medisiner, kan du dessverre ikke være i jobb!

  Hva med naturpreparater?

  Hva med så kalte naturlegemidler/preparater? Disse brukes av mange fordi de er så ”naturlige” og av en eller annen grunn har ord på seg for å ikke ha bivirkninger!

  Mitt viktigste råd er: De samme reglene gjelder derfor for disse stoffene som for medisiner. Du må ikke ta noe før du skal fly! Det gjelder f.eks. Johannesurt, spesielt fordi det kan virke inn på en rekke medikamenter. En rekke urtemidler kan gi tretthet og nedsette simultankapasitet.

  Problemet med denne gruppen stoffer, er at de ikke er forpliktet til å skrive noe om bivirkninger i pakningsvedleggene! Det er da fort gjort å bli forledet til å tro at stoffet ikke har en bivirkning! Dette er ansvarsløst av importører og produsenter fordi det kan ha påvirkning på mennesker i mange andre som stiller høye krav til konsentrasjon, nøyaktighet og simultankapasitet: piloter, sjåfører, ansatte i helsevesenet, industrien, osv.

 •                                    Om oss                        Logg inn                        Betingelser

  © Flylegen.no