flylegen

Velkommen til Flylegens web-sted: En informasjonsdatabase som gradvis vil inneholde mer og mer om flymedisin og flysikkerhet og etterhvert noen reisemedisinske temaer og andre refleksjoner om sykdom og helsevesen. Bruken er gratis og det vil bli anledning til å være med i diskusjoner og meningsutvekslinger. Se for øvrig betingelsene og reservasjonene for bruk av web-stedet!

Flylegen bak nettstedet heter Lars Tjensvoll. Jeg er spesialist i allmennmedisin og godkjent flylege i Norge, USA og Canada. Fra 1993 ble jeg godkjent internasjonal vaksinatør. Mye av de siste årenes erfaring har jeg fra arbeidet i styret i NFF (http://www.norskflymedisin.no)og i styret i ESAM (http://www.esam.aero), samt fra deltagelse i det EASA ledete initiativet ECAST (http://www.easa.europa.eu/essi/ecastEN.html).

Jeg har holdt på med flymedisin fra 1988 og ser nå det spennende i at faget utvides og blir mer profesjonalisert. Den viktigste utvidelsen er at flypassasjermedisin begynner å bli et viktig tema for flyselskap og de reisende.

                                   Om oss                        Logg inn                        Betingelser

© Flylegen.no