Flypassasjermedisin

Når du flyr, er det mye som kan påvirke deg underveis. Det er derfor viktig å være oppmerksom på en rekke generelle forhold i tillegg til kunnskap om hvordan en rekke sykdommer blir påvirket ombord. Det er spesielt viktig å vite hvilke sykdommer det kan være farlig å fly med! Forbered deg i god tid og bestill time time hos din lege!

Hva skjer i flykabinen når du flyr? For friske mennesker skjer det det lite av betydning og det får ingen følger. Men skal du fly langt, eller syk, er det mange, viktige ting du må tenke på. Derfor denne hjelpen til deg! Det er en forverring av forholdene ombord, at moderne fly flyr høyere og at trykket i kabinen dermed blir lagt til øverste, maksimale grense: 8000 fot!

En oppsummering, med generelle råd, finner du her.

På eget ansvar: Alt som står her, er helt generelt og du må snakke med din lege hvis du forstår at du er i faresonen. Flylegen ANS og redaktøren har intet ansvar for råd og opplysninger du leser og hva du velger å gjøre med dem! Les derfor betingelsene for å bruke informasjonen på www.flylegen.no.

                                   Om oss                        Logg inn                        Betingelser

© Flylegen.no