Blodgiver

Det er finnes ikke noe forbud mot å bli blodgiver! Det er bare å ringe nærmeste blodbank! Det undersøkelser viser at det faktisk er sundt å være blodgiver! Dvs. at blodgivere er generelt sunnere og friskere enn gjennomsnittet av befolkningen. Når dette gjelder piloter, kan også andre kategorier av personell innenfor luftfarten rette seg etter den samme regelen.

Det gjelder likevel noen begrensninger

Det er ikke helt fritt frem og du må følge en hovedregel om at du ikke går på jobb før tidligst etter 24 timer. Dette står spesifikt omtalt i: "ICAO's MANUAL OF CIVIL AVIATION MEDICINE PART V Chapter 2. MEDICAL FACTS FOR PILOTS: Blood donations.
Mention should be made that flying after blood donation needs consideration. Following a simple blood donation, a period of 24 hours should elapse before operating in any flight-safety related capacity, with a longer period required after related more complex procedures e.g. bone marrow donation."
Det tar en del tid for kroppen til å venne seg til blodtapet. Derfor gjelder også den generelle bestemmelsen i JAR–FCL 3.040, Nedsatt helsemessig skikkethet: "(a) Innehavere av legeattester]skal ikke utøve rettighetene til sine sertifikat,] tilknyttede rettigheter eller autorisasjoner på noe tidspunkt når de vet om en reduksjon i sin medisinske skikkethet som kan gjøre dem ute av stand til å utøve disse rettighetene på en sikker måte."

                                   Om oss                        Logg inn                        Betingelser

© Flylegen.no