Fatigue - utmattelse

Fatigue er et noe diffust begrep i luftfarten, og er også vanskelig å måle eksakt. Det er ingen tvil om at utmattelse har betydning i en del ulykker, men det er usikkert i hvor stort omfang det er.

Fatigue har i seg elementer av tretthet, arbeidsforhold, jet lag, motion sickness (reise syke), søvnproblemer mer generelt, osv. Jet lag er i seg selv et problem og de pilotene jeg har snakket med, sier at det ikke er noen strategier i flyselskapene for å hjelpe piloter med jeg lag.

Hva er fatigue?

Det spørsmålet kan jeg ikke svare helt på nå ennå, men kanskje bedre etterhvert. Et forslag til forklaring at begrepet, er at det innebærer en følelse av tretthet, utmattelse, nedsatt årvåkenhet, tunghetsfølelse i kroppen. Problemet med begrepet er at det beskriver pilotens personlige opplevelse av hvordan han/hun har det ombord – på jobb.

Hvilke følger gir fatigue?

Igjen vil jeg si at det ikke er helt klart definert. Likevel er det klart at en pilot som sliter med fatigue får problemer med konsentrasjon om jobben, årvåkenhet, antall småfeil øker, problem med kommunikasjon i cockpit og med bakken blir hyppigere, økt reaksjonstid og en følelse av at selve pilot-arbeidet blir vanskeligere – med alt det vil innebære!

Resultatet av et studie som jeg har referert i en egen artikkel i Cockpit forum, og som du finner i filbasen viser bl.a. : Det ble påvist en forskjell mellom hvordan pilotene selv beskrev at fatigue påvirket dem (redusert årvåkenhet, konsentrasjon og oppmerksomhet) og hvordan deres besetningsmedlemmer opplevde at de forandret seg (økt responstid, flere småfeil, mindre sosial kommunikasjon og problemer med å motta beskjeder fra f. eks. flygeledere).

Det betyr at fatigue antagelig påvirker piloter i større og mer alvorlig grad enn de selv tror!

                                   Om oss                        Logg inn                        Betingelser

© Flylegen.no