Bevegelsessyke/reisesyke

Veldig vanlig: "Kjært barn" har mange navn; bevegelsessyke, reisesyke, bilsyke, flysyke, sjøsyke, karusellsyke, osv. På engelsk: motion sickness. Nærmere 90% av befolkningen vil oppleve symptomer på bevegelsessyke og det betyr at det er et veldig vanlig problem! Den er også veldig vanlig blant sjøfolk og piloter: opp til 1/3 av alle militære flyelever opplever bevegelsessyke og de lærer seg å takle det gjennom tilpassing og egne programmer!

Bevegelsessyke kan ødelegge reisen for mange, kan påvirke forretningsvirksomhet, osv. De mest følsomme blir syke av selv korte bilturer. Er du veldig utsatt kan en kameltur, taxitur eller en film være nok til st du blir syk og helt slått ut. Vi vet alle at det er lett å bli syk til sjøs, men det er i bil det de fleste har opplevd å kaste opp. Småfly er det også lett å bli syk i, noe mer sjeldent i større passasjerfly og blir syke ombord i tog. Kvinner rammes lettere enn menn.

Den beste måten å unngå reisesyke er å forebygge og husk derfor å ta reisesyke medisin eller plaster i god tid. Det står det mer om under behandling og medikamenter.

I tillegg er det en del faktorer som forverrer bevegelsessyke:

 • Det er verre å være passasjer, spesielt på sjøen og i bil. Hvis du har muligheten i bil så kjør selv!
 • Alkoholinntaket de siste 24 timer har stor betydning.
 • Alder: dvs. småbarn rammes lettere enn større barn.
 • P-pille brukere
 • Intens trening rett før reisen
 • Hva du har spist timene før reisen
 • Graviditet

Årsak til bevegelsessyke

Bevegelse er en meget kompleks prosess og påvirker nervesystem og balansesystem på mange måter. Øynene, indre øret (vestibularis systemet) og nervesystemet (proprioseptive system) er med i en veldig kompleks prosess som forteller oss hvilken posisjon vi har i det 3-dimensjonale rom: Når vi beveger oss rett frem i et 3-domensjonalt system, vil vi samtidig, i større eller mindre grad, også bevege oss om de 2 andre aksene: vi kan gynge, rulle, loope, svinge, bevege oss oppover eller nedover. Dermed kan det oppstå en uoverensstemmelse mellom hva de tre systemene registrerer og det oppstår en nevrologisk uoverensstemmelse i bl.a. hjernestammen. I hjernestammen sitter kvalmesenter og balansesenter tett og dermed er problemene i gang!

Symptomer på bevegelsessyke og følgen av dem

Symptomene på bevegelsessyke varierer i intensitet og er ofte avhengig av dagsformen og hvor lenge du blir utsatt for den ubehagelige bevegelsen. Typiske symptomer er:

 • Kvalme og etterhvert oppkast.
 • Tretthet, gjesping - noen sovner i løpet av minutter
 • Svimmelhet
 • Hodepine
 • Økt spyttproduksjon
 • Blekhet
 • Svette
 • Generell uvelhet
 • Likegyldighet
 • Depressiv reaksjon.

Følgen av disse symptomene er veldig plagsomme for dem som rammes – og kan være farlige! Det vi vet er, og det er ikke vanskelig å tenke seg, er at symptomene vil gi større eller mindre følger som:

 • Nedsatt konsentrasjon.
 • Nedsatt mental (kognitiv) ferdighet,
 • Følelse av utmattelse (asteni eller fatigue som det også kalles).
 • Nedsatt årvåkenhet

Disse følgene og symptomene kan vare i flere timer etter at reisen er over. Det er spesielt viktig for bilførere, bussjåfører, piloter, osv. å vite om disse symptomene. De trenger ikke bli kvalme av bevegelsessyken, men bare merke tretthet og likegyldighet for eksempel. Dette vil kunne påvirke deres dyktighet i jobben som pilot og sjåfør og være del av en følelse av utmattelse - fatigue - som kan forsinke reaksjonsmønstre, etc.

Det er til slutt viktig å si at symptomene på reisesyke ligner på andre tilstander som høydesyke (som skyldes trykkforandring og ikke bevegelse), svangerskapskvalme, akutte tarminfeksjoner og akutt svimmelhetsanfall (vertigo).

Forebygge reisesyke/bevegelsesyke

Det er mange måter å behandle bevegelsessyke på. Det viktigste er å forebygge. For mange, vil forebygge si å gi barn og voksne medisiner i god tid før avreise. De viktigste rådene er:

 • I timene før du reiser: unngå melkeprodukter og unngå mat med mye kalorier, saltet mat og proteinrik kost! Spis derfor et lett måltid med en del salat/grønnsaker ikke senere enn 3 timer før du skal reise!
 • Unngå alkohol og er du spesielt sårbar, bør du ikke ha drukket alkohol de siste 2-3 døgn før avreise. Dette fordi hjernen har ettervirkninger av alkoholen, lenge etter at promillen er blitt 0.
 • Unngå å røyke!
 • Unngå sterke lukter som du vet du kan reagere på
 • Ta forebyggende medikamenter i god tid!
 • Fly: be om sete over vingene, ved vinduet
 • Bil: sitt i forsetet.
 • Buss: rett foran midtseksjonen, eller noen foretrekker å sitte helt foran.
 • Tog: sitt så langt foran som mulig og ved et vindu.
 • Båt: opphold deg helst i nivå med hoveddekket, eller der det er minst bevegelse nær senter av båten.
 • Når du er ombord: se fremover og fest øynene mot horisonten eller mot faste punkter som er et stykke unna.
 • Unngå å bevege hodet for mye, hold det helst stille og beveg hodet eventuelt med bevegelsesretningen.
 • Ikke les, ikke se DVD el. l. fordi øynene skal som sakt se fremover.
 • Blir du trett, er det fornuftig å sove, sittende oppreist – dvs. ikke legg deg mer enn litt bakover i setet.
 • Øk gjerne ventilasjonen og få frisk luft og kjøl deg ned hvis du blir dårlig.
 • Ingefær ekstrakt: det er veldig usikkert om ingefær i form av te eller ekstrakt, har effekt på selve bevegelsessyken, men ingefær har noe kvalmestillende effekt. Det er derfor ikke galt å prøve og kan brukes av dem som synes de har effekt.


Spesielle råd til barn

De fleste barn klarer seg bra fram til de er ca. 2 år gamle, deretter kan problemet starte og er verst i 12 års alderen. Hovedsymptomet er at de gjerne blir stille og bleke, etterhvert urolige og kan kaste opp helt plutselig. Det er derfor ofte, ikke mulig å forberede seg på de første gangene med oppkast i bil, på fly og i båt. Når du vet at barnet ditt kaster opp lett vil jeg anbefale deg følgende: pass på at barnet spiser et lett måltid før avreise, uten melkeprodukter. La barnet sitte så det kan se ut, i et barnesete! Snakk med barnet, syng og hold oppmerksomheten festet mot noe. Barnet må ikke lese eller holde på med andre ting som gjør at de ikke ser fremover og ut! Luft eventuelt gjennom et bilvindu eller med friskluftsviften ombord i et fly. Blir barnet veldig uvel og dere er i bil, kan det hjelpe godt å ta en bilhvil i 10-15 minutter!

Gi barnet forebyggende behandling med antihistamin som cyklizin, klorcyklizin eller meklozin som alle fåes kjøpt uten resept i apotekene! Disse er dosert til barn og må gis minst en time før avreise! Disse medisinene er veldig trygge og den hyppigste bivirkningen er at barnet ditt blir trett, men noen svært få barn får en motsatt (paradoks) effekt ved at de blir grinete og irritable. Vær derfor obs på denne bivirkningen, som er helt ufarlig, men litt ubehagelig.

Det beste råd, når det gjelder barn, er å være føre var og gi dem heller medisin.

Råd mot bevegelsessyke for piloter og sjåfører

Som du kanskje forstår av det du har lest hittil, så kan bevegelsessyke gi alvorlige problemer og for noen være invalidiserende. Er du mye plaget, bør du faktisk revurdere ditt yrkesvalg. Det er veldig sjeldent at det er aktuelt, fordi det viser seg at de som er hyppig utsatt for bevegelser som kan gi bevegelsessyke, adapteres til dette miljøet.

For deg som allerede er i jobb, og som etterhvert forstår at du faktisk har bevegelsessyke: Du kan faktisk være til stor fare i trafikken og i luften. Du kan bli trett og uoppmerksom, selv om du ikke blir kvalm og syk! Følg derfor de forebyggende rådene. Vet du at du har en dårlig dag, må du ikke gå på jobb – du vil høyst sannsynlig være funksjonsudyktig!

Medikamenter mot reisesyke/bevegelsessyke

I Norge er det tilgjengelig en del medikamenter som er effektive mot bevegelsessyke. Noen er godkjente til bruk mot reisesyke og noen har ønsket effekt, men mangler indikasjonen i Norge. Noen er på resept (Rx) og noen kan kjøpes reseptfritt (OTC)

Skopolamin(Rx) er det mest effektive medikament, men er på resept pga. bivirkninger og forsiktighetsregler. Det er tilgjengelig i plasterform og kan brukes av alle over 10 år. Må ikke brukes hvis du har glaucom (grønn stær), har store problemer med urinretensjon (store vannlatingsplager), hvis du skal kjøre bil, er pilot, eller betjene maskiner. Bør ikke brukes av gravid og ammende.

antihistaminene (allergimedikamenter) cyklizin(OTC), klorcyklizin(OTC) og meklozin(OTC) fåes kjøpt i apotekene. De står i hyllene, eller du får hjelp av betjeningen.

promethazin(Rx) er et utmerket produkt, og er i Norge registrert som et antihistamin. Det her ikke indikasjonen bevegelsessyke, som det har i mange andre land. Medikamentet kan trygt anbefales og det kan brukes av barn fra 2 års alder og av gravide hvis det er helt nødvendig.

metoclopramid(Rx) er et godt alternativ, særlig hvis kvalme og mageplager er hovedproblemet. Kan brukes av barn fra 3 mnd. alder (men det er svært sjeldent at de plages av bevegelsessyke) og av gravide.

Behandling etter at reisen er over og det fortsatt gynger!

Jeg vet ikke om hvor mange som plages med svimmelhet og ustøhet etter at reisen er over. For noen kan ubehaget vare i flere dager og være noen de gruer seg til og som noen ganger tar bort gleden ved å reise. Det finnes det noen medikamenter du kan prøve og som er effektive hos noen.

Prochlorperazin(Rx) er i utstrakt bruk mot svimmelhet og kvalme og bør forsøkes hvis du plages etter at reisen er over.

Meklozin(OTC) er også i bruk mot reisesyke, men jeg har pasienter som har rapportert at de også hjelper mot kvalme og svimmelhet som fortsetter etter reisen .

                                   Om oss                        Logg inn                        Betingelser

© Flylegen.no