Slutte å røyke

Flylegens spalte.

Lars Tjensvoll, Fornebuveien 39, 1366 Lysaker. lars@flylegen.no

 

 

Skal du slutte å røyke, bør du tenke på tid og sted, særlig hvis du vet at du kommer til å få plager!

 

De fleste røykere, arbeidsgiver, familie, venner og også flylegen din – ønsker at du skal slutte og røyke. Det er ikke meningen å hjelpe deg med et nytt argument for å la være å slutte, men jeg må likevel gjøre deg oppmerksom på de problemene du kan få de første dagene! Det er gjort en undersøkelse på røykende piloter som er referert i artikkelen: ”Acute Effects of Nicotine Withdrawal Syndrome in Pilots During Flight” ; Aviation, Space and Environmental Medicine i mars 2003. Det refereres til at 87% av røykerne får abstinensplager (withdrawal syndrom) og dette er et godt dokumentert i den medisinske litteratur. Plagene starter bare noen timer etter siste røyken!

 

Pilotene i forsøket skulle rapportere plagene de fikk og det var følgende: Nervøsitet (45%), tobakksug (40%), spenning og angst (35%), tretthet (25%), konsentrasjonsproblemer (20%), nedsatt årvåkenhet (20%), problem med finmotorikk (15%), økt reaksjonstid (10%), økt sinne og irritabilitet (10%), tretthet (10%), økt appetitt (10%) og nedsatt dømmekraft (5%). Pilotene ble utsatt for tester som skulle måle deres prestasjonsevne (performance), og den ble påvirket så tidlig som fra 4 timer etter røykeslutt. Forskerne mente at forholdene i cabinen, antagelig vil bidra til å forverre symptomene – mest pga det lave O2-trykket!

 

Hva kan da du gjøre, som ønsker å slutte og røyke? Du kan dessverre ikke bruke de nyere røykeslutt-medisiner som Zyban fordi de har for mye bivirkninger. Nikotin-erstatning i form av tyggegummi, plaster, osv. kan brukes men med forsiktighet pga. bivirkninger – spesielt pga. fare for overdosering og problem pga. selve røykeslutten. Det beste kan være å slutte i starten på en langfri periode, eller i en ferie! Du kan få hjelp hos fastlegen eller flylegen, eller slå opp på: www.shdir.no/tobakk/r_ykeslutt/ .

                                   Om oss                        Logg inn                        Betingelser

© Flylegen.no