Å reise med sukkersyke

PASS PÅ: Å TA MED NOK INSULIN OMBORD. BRUK HELST FERDIG FYLTE PENNER, DU KAN IKKE REGNE MED Å FÅ MED SPRØYTER OG SPRØYTESPISSER OMBORD PGA. INNSKJERPEDE SIKKERHETSRUTINER! HAR DU DIABETES TYPE 2 OG BRUKER BARE TABLETTER, PASS PÅ Å HA MED NOK MEDISINER DU OGSÅ. BAGASJEN KAN KOMME BORT!

Ha også med nok utstyr til å måle blodsukker så ofte som du trenger!. Alle apparater til å måle blodsukker, vil virke normalt ombord i et passasjerfly! Ha med ekstra mat! Pass også på å få med attest på engelsk, som bekrefter at du har diabetes og trenger dine faste medisiner.

Det er ikke noen spesielle forhold om bord som gjør at det er spesielt farlig for deg å fly, men det er heller situasjonen du er i. Om bord, har du ikke de samme mulighetene til å hjelpe deg, hvis du skulle få føling (lavt blodsukker). Det er heller ikke like lett å planlegge injeksjoner og måltider, fordi det kan oppstå forsinkelser, utsettelse av måltider pga. turbulensen og andre, uforutsette hendelser. Derfor må du planlegge spesielt godt, og særlig hvis du stort sett bruker hurtigvirkende insulin. Du må kanskje sette insulin når du sitter i flysetet eller måle blodsukker i samme posisjon. Det kan gi litt blodsøl og tenk på å forberede medpassasjerer. Det beste er at du pakker matpakker og får kontroll på den måten. Du kan også varsle besetningen dersom du akutt trenger mat, og det pleier ikke å være noe problem å få hjelp fra disse. Men helt generelt, vil jeg si at flymaten ikke er noe for deg med sukkersyke! Diabetesmåltidene er mest tilpasset de med type 2 diabetes. Måltidene er ellers for små og vanskelig å beregne dosering av insulin ordentlig..

Skal du reise langt, over flere tidssoner, kan det også bli vanskelig å regulere sukkersyken ordentlig. Noen anbefaler at du da følger ditt vanlige regime og tid, så lenge du er om bord i flyet, og bytter til lokal tid, først når flyet lander. Hvis du flyr østover, blir ofte dagen kortet ned og det kan hende du trenger mindre insulin. Når du reiser vestover, forlenges ofte dagen og det kan hende du trenger mer insulin.

Har du type 2 diabetes og bruker tabletter, er det som regel få problemer med å justere blodsukkeret underveis. Er du veldig usikker, kan du justere medisindosen ned litt. Må blodsukker underveis, og det er ikke farlig å se at nivået stiger opp mot 12-14 i den korte perioden turen varer.

Oppsummering

Mål blodsukker underveis, finn din individuelle tilpassing i forhold til jet lag, bevegelsessyke, hvor mye du sover om bord, osv. Så lenge du har kontroll over blodsukker og har med druesukker, kjeks eller det du bruker hvis du får føling, så har du kontroll. Og det er bedre at du i den kortvarige perioden turen varer, lar blodsukkeret heller være litt høyere enn du vanligvis pleier.

Pakk alltid med deg mer enn nok av insulin, andre medisiner, ekstra mat. Ta også med deg diaréstoppende medisiner, kvalmestillende, osv.


Aktuelle Lenker

Les hva som står på hjemmesidene til noen diabetesforbund:

http://www.diabetes.no/index.asp?id=26062
http://www.diabetes.ca/Section_About/travelkit.asp .
http://www.diabetes.org/pre-diabetes/travel/when-you-travel.jsp

                                   Om oss                        Logg inn                        Betingelser

© Flylegen.no